1 مورد یافت شده

اسنپ

کارشناس منابع انسانی

3 هفته پیش شهرکرد - 1.33کیلومتر تمام وقت -- ﷼ در ساعت
- آشنا با مباحث منابع انسانی و امور مربوط به بیمه، حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری- دارای انعطاف زمانیو حداکثر 32 سالهمحل کار: شهرکرد

به دنبال شغلی هستید؟

رزومه خود ار آپلود کنید و به راحتی با هر سیستمی برای مشاغل مورد نظر درخواست خود را ارسال نمایید!
رزومه خود را اضافه کنید