درباره ما


معرفی جاب سنتر


جاب سنتر، سایت و اپلیکیشن کاریابی وابسته به مرکز کار ایران میباشد. جاب سنتر دارای سه مجوز رسمی و جداگانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاریابی داخلی، کاریابی بین المللی و کاریابی الکترونیکی است. در جاب سنتر باچند کلیک ساده کارجویان را به کارفرمایان وصل میکنیم و کارفرمایان را در مسیراستخدام مناسب ترین فرد مورد نظرشان همراهی میکنیم.

 

آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان میدهند که کمی بیش از 5 درصد کارجویان جذب شرکتها و برندهای بزرگ می شوند و باقی کارجویان در شرکتها و سازمانهای کمترمعروف و شناخته شده مشغول به کار می شوند. به همین دلیل جاب سنتر به 100 درصد کارجویان و کارفرمایان خدمات خود را ارائه می کند و فقط بر روی معرفی مشاغل و فرصتهای شغلی خاص در برندهای بزرگ تمرکز نمی کند. این موضوع یکی از بزرگترین مزیت های جاب سنتر است.

ما در جاب سنتر میانه خوبی با پیچیدگی نداریم و همه خدمات با چند کلیک ساده در اختیار کارفرمایان و کارجویان قرار میگیرد.