درباره ما


معرفی جاب سنتر

جاب سنتر،سایت و اپلیکیشن کاریابی وابسته به مرکز کار ایران می باشد. جاب سنتر دارای سه مجوز رسمی و جداگانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاریابی داحلی،کاریابی بین المللی و کاریابی الکترونیکی است. در جاب سنتر با چند کلیک ساده کارجویان را به کارفرمایان وصل میکنیم و کارفرمایان را در مسیر استخدام مناسب ترین فرد مورد نظرشان همراهی میکنیم.

 

آمارهای رسمی و عیر رسمی نشان میدهند که کمی بیش از 5 درصد کارجویان جذب شرکتها و برندهای بزرگ می شوند و باقی کارجویان در شرکتها و سازمانهای کمتر معروف و شناخته شده مشغول به کار می شوند. به همین دلیل جاب سنتر به 100 درصد کارجویان و کارفرمایان خدمات خود را ارائه می کند و فقط بر روی معرفی مشاغل و فرصت های شغلی خاص دربرندهای بزرگ تمرکز نمی کند. این موضوع یکی از بزرگترین مزیتهای جاب سنتر است.

ما در جاب سنتر میانه خوبی با پیچیدگی نداریم و همه خدمات با چند کلیک ساده در اختیار کارفرمایان و کارجویان قرار می گیرد.