قوانین و مقرارت


شرایط و ضوابط

قوانین ومقررات جاب سنتر مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی جمهورس اسلامی ایران می باشد. درجاب سنتر آگهی های استخدامی در بخش های دولتی و غیر دولتی پس از تایید معرفی میشوند. کارجویان نیز میتوانند پس از ثبت نام از امکانات سایت بهره مند شوند.

کلیه اطلاعات و مشخصات کارجویان و کارفرمایان به صورت محرمانه در جاب سنتر لحاظ می شوند و به هیچ شکلی مورد استفاده های تجاری و غیر تجاری قرار نمی گیرند. از ارسال ایمیلهای اسپم و پیغامهای خسته کننده روی تلفن های همراه هم بیزاریم!

در جاب سنتر برای همه " کار " هست.