مرکز کار ایران

کندوی دانش         پارسیان کندوی دانش کارشناس آموزش تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
مدرسه عالی کسب و کار ماهان مدرسه عالی کسب و مسئول آموزش تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
موسسه زبان ایران اروپا موسسه زبان ایران مدرس زبان انگلیسی زبان انگلیسی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
موسسه زبان ایران اروپا موسسه زبان ایران مدرس زبان انگلیسی زبان انگلیسی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
استودیو اثنا معمار و طراح داخلی تهران
انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
۱