مرکز کار ایران

نیکسان سلامت بهبود نیکسان سلامت بهبود مامور خرید حسابداری تهران تمام وقت
انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
نوآوران نواندیش نوآوران نواندیش تبلیغات، بازاریابی و برندسازی بازاریابی فروش تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
صنایع فولاد هیربد زرندیه صنایع فولاد هیربد زرندیه کارشناس صادرات مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
شبکه گستران آریا              سامانه شبکه گستران آریا سامانه کارشناس فنی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۸
هامون نایزه هامون نایزه کارشناس تدارکات خارجی مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مهمانو مهمانو مسئول خرید مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
آرا هنر آرا هنر کارشناس بازرگانی بین الملل مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
آروین فن آور ویرا آروین فن آور ویرا کارشناس بازرگانی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
هواپیمایی زاگرس هواپیمایی زاگرس بازرس دریافت و پخش مدیریت،حسابداری، تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
گروه صنعتی آرتا گروه صنعتی آرتا کارشناس تدارکات داخلی مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کنسرسیوم دیالیز     ایران کنسرسیوم دیالیز ایران کارشناس خرید و تدارکات مدیریت فروش و بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
۱
logo-samandehi