مرکز کار ایران

ایده بازار      دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایده بازار مسئول دفتر اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
گروه نرم افزاری    پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه مهندسین   نیکان گروه مهندسین منشی خانم مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
پاک چرخ ایرانیان پاک چرخ ایرانیان مسئول دفتر مدیریت شیراز تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
آمایش داده های    صدف آمایش داده های مدیر اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ستاره سبز جویبار ستاره سبز جویبار منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
بهساز بلند پایه بهساز بلند پایه تحصیلدارآقا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
آیینه تهران ویژن آیینه تهران ویژن تحصیلدارآقا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
ارکید فارمد ارکید فارمد تحصیلدارآقا تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
سبزدشت طارم سبزدشت طارم تحصیلدارآقا تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک   اول تجارت الکترونیک مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
داتکو داتکو کارمند اداری خانم تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
موسسه حقوقی آوا موسسه حقوقی آوا استخدام منشی خانم تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
بنیان سیستم    های هوشمند بنیان سیستم استخدام منشی خانم تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
دروازه تجارت   فراسو دروازه تجارت مسئول دفترخانم مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
داده پردازی   رسپینا داده پردازی مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازارطب نوتریکا بازارطب نوتریکا مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
مشاورین املاک   درنو مشاورین املاک مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
صنعت نفت و گاز   آکام صنعت نفت و گاز مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
آینده سازان    رایمون آینده سازان مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
ابنیه فنی تهران ابنیه فنی تهران مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
ساقه زرین ساقه زرین مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بهپرداز جهان بهپرداز جهان مسئول دفتر، اجرائی و اد مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
مطب دندانپزشک مطب دندانپزشک دستیار دندانپزشک تمامی رشته ها کرج-مهرشهر تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
مطب دندانپزشک مطب دندانپزشک منشی تمامی رشته ها کرج-مهرشهر تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
آریا هوشمند آزما آریا هوشمند آزما مسئول دفتر مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
صدرا نت صدرا نت مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
موسسه پیشگامان           ابدال صنعت موسسه پیشگامان منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
میزگرد میزگرد مسئول دفتر مدیر عامل مدیریت-مشاوره تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
۱