مرکز کار ایران

چاپ و صحافی       روحانی چاپ و صحافی کارگر ساده تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
مهندسی و ایمنی        شبکه دژپاد مهندسی و ایمنی کارشناس فروش تجهیز مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نمایندگی بیمه     ایران نمایندگی بیمه سرپرست فروش مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
حامیان پوشش فردا حامیان پوشش فردا کارشناس بیمه مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
الو آرایشگاه الو آرایشگاه بازاریاب مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
پارک سفر پارک سفر کانتر پرواز خارجی مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
آریا هوشمند آزما آریا هوشمند آزما کارشناس فروش مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
استیل وان استیل وان کارشناس فروش مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
وکیلستان وکیلستان کارشناس بازاریابی و فرو مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
پارک سفر پارک سفر کانتر پرواز خارجی مدیریت-فروش -بازاریا تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
ترنا سیستم ترنا سیستم کارشناس دیجیتال مارکتین مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
بیمه سامان بیمه سامان بازاریاب مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۸
پژوهش ویرا مترجم شیراز دورکاری
انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
مرکز آموزش مجازی مترجم زبان انگلیسی اصفهان تمام وقت
انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
۱