مرکز کار ایران

گروه نرم افزاری       پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
هتل وزرا هتل وزرا کارشناس پذیرش مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک     اول تجارت الکترونیک مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
آرشیااورنگ آرشیااورنگ مهندس فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
اطلس ساختار داده اطلس ساختار داده کارشناس شبکه های اجتماع نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
ایرانسل ایرانسل کارشناس پشتیبانی و امور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
زومیت زومیت کارشناس ارتباط با مشتری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
تراکنش همراه ایمن تراکنش همراه ایمن کارشناس تولید محتوی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
تراکنش همراه ایمن تراکنش همراه ایمن کارشناس توسعه کسب وکار مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
آسان تهاتر ایرانیان آسان تهاتر ایرانی کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
آسان تهاتر ایرانیان آسان تهاتر ایرانی مشاوره فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
بیمه سامان بیمه سامان منشی مدیریت مشاوره تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
فلایتیو فلایتیو کارشناس پشتیبانی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸
روانکار سماتک کارشناس CRM تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
شیپور کارشناس پشتیبانی تلفنی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
اکسون ویژن استخدام کارشناس آموزش و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
اسنپ استخدام کارشناس آموزش و لرستان تمام وقت
انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
علی‌بابا استخدام کارشناس ارشد مح دیپلم فنی تمام وقت
انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
Insight Enterpris Desktop Support Supervi آلمان تمام وقت
انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ایسام کارشناس پشتیبانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
ایران رنتر کارشناس ارتباط با مشتری تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
آروین رایان سیستم کارشناس پشتیبانی فنی و ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
پرهام کارشناس ارتباط با مشتری ارتباطات اجتماعی,باز تمام وقت
انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
پیشگامان توسعه ار کارشناس پشتیبانی تلفنی it فناوری اطلاعات,عل تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
پیشگامان توسعه ار کارشناس امور مشترکین ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
مپفا کارشناس پشتیبانی فنی ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
آپاناژ کارشناس پشتیبانی و مرکز تمام وقت
انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
توسعه فن آوری آرم کارشناس پشتیبانی نرم اف ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
ارتباطات نوین فرا مسئول پیگیری تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
ارتباطات نوین فرا کارشناس پشتیبانی و مرکز ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
راهکار مسئول ارتباط با مشتریان تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
فالنیک (ایران اچ کارشناس پشتیبانی و امور تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
داده پردازی رسپین کارشناس امور نمایندگان ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
تجارت الکترونیک ا کارشناس امور مشتریان تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
کاراگستر کارشناس پشتیبانی و امور تمام وقت
انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
کارا کارشناس پشتیبانی نرم‌اف it فناوری اطلاعات,عل تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
آواگستر کارآموز امور مشترکین تهران کار آموز
انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
پاکلین کارشناس ارتباط با مشتری تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
مبنا کارت آریا مدیر پشتیبانی و خدمات پ صنایع,کامپیوتر,مدیری تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
فروشگاه اینترنتی پشتیبانی امور مشتریان تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
میاره کارشناس پشتیبانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
رای دانا آفرین کارشناس استقرار و پشتیب صنایع,مدیریت,مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
رای دانا آفرین کارشناس استقرار نرم افز حسابداری,حسابداری با تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
برتینا کارشناس مرکز تماس تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
علی‌بابا کارشناس عملیات پشتیبانی آمار,صنایع,مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
انتشارات خیلی سبز کارشناس ارتباط با مشتری تهران تمام وقت
انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
آژانس طرح ایده کارشناس امور مشتریان بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
پاکلین کارشناس ارتباط با مشتری تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
ریحون کارشناس ارتباط با مشتری تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
کاموا Customer Success Manage تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷