مرکز کار ایران

مانتو سارا حمیدی مانتو سارا حمیدی مدیر تولید پوشاک مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
پرهام پرهام کارشناس توسعه کسب و کار مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
باما باما مدیر فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
پیشگامان توسعه ار کارشناس تضمین کیفیت مدیریت برنامه ریزی m تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
کیلید کارشناس تحلیل سیستم ها مدیریت برنامه ریزی m تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
سیب اپ کارشناس توسعه کسب و کار ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
تجارت الکترونیک ا کارشناس استقرار و آموزش مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
شیمی پژوه مدیر پروژه دیجیتال مارک it فناوری اطلاعات,با تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
پرتو انرژی کارشناس اجرایی پروژه سیستم‌های انرژی,صنای تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
تحلیل گران شبکه آ مدیر پروژه IT تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
فناوری اطلاعات پر کارشناس مدیریت پروژه it فناوری اطلاعات,صن تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
فناپ کارشناس برنامه‌ریزی کنت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
علی‌بابا کارشناس تحلیل فرآیندها آمار,صنایع,مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
علی‌بابا کارشناس تحلیل داده آمار,اقتصاد,تحقیقات تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
پارس ارتباط افزار کارشناس پروژه و برنامه‌ تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
گروه شرکت های اند استراتژیست بازاریابی و بازاریابی,صنایع,مدیر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بهپرداز جهان کارشناس مدیریت سیستم و کامپیوتر,مدیریت برنا تهران تمام وقت
انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجارت الکترونیک ا کارشناس استقرار و آموزش مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
مپصا کارشناس کنترل مدارک DCC صنایع,مدیریت,مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶
رزموند کارشناس تضمین و کنترل ک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
گروه صنعتی مکرر کارشناس تضمین کیفیت صنایع,مدیریت,مهندسی قزوین تمام وقت
انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
PepsiCo Supply Chain Associate صنایع,مدیریت برنامه خارج از ایران کار آموز
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
PepsiCo Production Operator خارج از ایران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
Tesla Production Supervisor خارج از ایران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
مهندسی صنعت و تول مدیر تضمین کیفیت مهندسی صنایع کرج تمام وقت
انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
ظریف پلیمر سپاهان سرپرست کنترل کیفیت شیمی,صنایع شیمیایی,م اصفهان تمام وقت
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
ظریف پلیمر سپاهان مدیر تولید مهندسی صنایع اصفهان تمام وقت
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
ترابر.نت کارشناس صنایع مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
پرشین ویژن کارشناس صنایع صنایع,مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
گلدیران کارشناس برنامه‌ریزی موا صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
پیام افزار پیک آس تحلیل گر داده علوم کامپیوتر,مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
ارکید فارمد کارشناس تضمین کیفیت مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
ارکید فارمد کارشناس کنترل پروژه مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
داده پردازی رسپین کارشناس تضمین کیفیت مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
سوشیاسافت کارآموز کنترل پروژه مهندسی صنایع تهران کار آموز
انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
پیرامون مدیر دپارتمان برنامه ری تهران تمام وقت
انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
آریاناپارس مهندس صنایع اشتهارد تمام وقت
انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
چرم درسا کارشناس کنترل پروژه تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
۱