مرکز کار ایران

جهان نمو جهان نمو کارشناس فرآوری موادمعدنی مهندسی معدن و متالوژی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
جهان نمو جهان نمو مسئول کنترل کیفی مهندسی معدن و متالوژی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
الوپیک الوپیک کارمند Call Center مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
آی هوم تحصیلدار تمام وقت
انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
شجران - شبکه جامع رانندگان مسئول عملیات و پشتیبانی امور حمل و نقل تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
الیت دارو راننده کامیون تمام وقت
انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
۱
logo-samandehi