مرکز کار ایران

آذر سرو بامداد آذر سرو بامداد کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
گروه صنعتی ظفران گروه صنعتی ظفران کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
رازی شیمی خرم رازی شیمی خرم کارشناس فروش مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
فرازدانه آوند فرازدانه آوند کارشناس دامپروری مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
برازمان برازمان تولید و مدیریت محتوا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
تحلیلگر امید مدلساز الگوریتم دانشمند it فناوری اطلاعات,آم تهران نیمه وقت
انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تحلیلگر امید کارشناس داده متخصص آنال it فناوری اطلاعات,آم تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
پیک برتر مدیر پروژه خدمات ارزش ا ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
گسترش دانش ارتباط کارشناس تحقیق و توسعه تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اپت کارشناس تحقیق و توسعه ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
هومینگ کارشناس ارشد برنامه‌ریز مدیریت بازرگانی,مدیر تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
کبال کارشناس توسعه کسب و کار مدیریت,مدیریت بازرگا تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
اکسون ویژن کارشناس توسعه کسب و کار مدیریت,مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
مشاوران ارشد پژوهشگر و محقق تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
نویان نگین پارسیا سرپرست تحقیق و توسعه بیوشیمی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
پارس ارتباط افزار کارشناس تحقیق و توسعه ب تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
ادیسه کارشناس تحقیق و توسعه آب و فاضلاب,اقتصاد,ا تهران تمام وقت
انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
تحلیلگر امید مدلساز الگوریتم (دانشمن it فناوری اطلاعات,آم تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
کارافن کارشناس توسعه‌ کسب و کا تهران تمام وقت
انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
intertek Associate Principal Inv مدیریت برنامه ریزی m خارج از ایران , آ تمام وقت
انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۶
ایران رنتر کارشناس ارشد مذاکرات سا ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آپارات کارشناس توسعه بازار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
کندز تحلیلگر مالی و سیستم حسابداری,مالی,مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
هلدینگ ارتباطات و کارشناس تحقیق و تحلیل ( آمار,اقتصاد,اقتصاد ب تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
بیمه بازار مدیر توسعه بازار مدیریت,مدیریت برنامه تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
ماد دانش پژوهان پژوهشگر تهران دورکاری
انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
پایش و نمایش پرها کارشناس تحقیقات بازار و تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
۱