مرکز کار ایران

حمل و نقل بین المللی جاده پویان حمل و نقل بین الم حسابدار حسابداری تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
هنزا ناو دریا هنزا ناو دریا فروش و بازاریابی حمل و مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیجیکالا دیجیکالا پیک موتوری و وانت مسقف تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
الوپیک الوپیک کارشناس نگهداشت ناوگان مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
پینکت پینکت مدیر لجستیک مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
حمل و نقل طارق حمل و نقل طارق کارشناس عملیات حمل مدیریت بازرگانی خوزستان اهواز تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
تحلیلگر امید استخدام ایده پرداز (حوز تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
تورادوایزر کارشناس بازاریابی و فرو بازاریابی,جهانگردی,ع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سام سیر کارمند Incoming تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
بهار پرستوها کارمند تور خارجی بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
آژانس هواپیمایی ن کارمند تور خارجی و داخل تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
ایران پلنر کارشناس فروش هتل تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
۱