مرکز کار ایران

تحلیلگران اطلاعات      پویا بین الملل تحلیلگران اطلاعات کارشناس صنایع مهندسی صنایع تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ایمن گستر         کمین جنوب ایمن گستر کارشناس صنایع مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
گروه پاترون گروه پاترون کارشناس صنایع مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
مزمز مزمز کارشناس صنایع غذایی مهندسی صنایع ساوه تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نیوشا نیک نیوشا نیک سرپرست کنترل کیفیت صنایع غذایی تهران-رباط کریم تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نیوشا نیک نیوشا نیک کارشناس ارشد کنترل کیفی مدیریت تهران-رباط کریم تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
زنو تجارت اسیا کارشناس بهداشت ایمنی و بهداشت,ایمنی کرج تمام وقت
انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
فرازدانه آوند دکترای تغذیه و دام و طی امور دامی,تغذیه دام, تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
لمیز کافی مسئول فنی صنایع غذایی تهران نیمه وقت
انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
خزر تولید مدیر تولید شیلات گیلان , بندر انزل تمام وقت
انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۶
گلستان کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۶
بهداشت کار مسئول فنی کارخانه ساوه تمام وقت
انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
۱