مرکز کار ایران

مهندسی راتا مهندسی راتا طراح مکانیک مهندسی مکانیک اصفهان تمام وقت
انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸
زیست دارو دانش زیست دارو دانش تکنسین مکانیک مهندسی مکانیک کرج تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
کوانسنس کوانسنس کاراموز مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بهفخر بهفخر کارشناس مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه مبنا گروه مبنا كارشناس مكانيك مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
هواپیمایی زاگرس هواپیمایی زاگرس تکنسین کارگاه مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
پارسیس پارسیس کارشناس طراحی مکانیکی مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
برودتی و حرارتی                نیک برودتی و حرارتی نیک کارشناس مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
۱
logo-samandehi