مرکز کار ایران

آزمایشگاه        کالیبرالسیون پارس صحت آزمون آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه کالیب پزشکی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
داده کاوان امیر     کبیر داده کاوان امیر مدیریت محتوا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
داده کاوان امیر      کبیر داده کاوان امیر مدیریت محتوا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
ایرانیکارت ایرانیکارت پشتیبان سایت نرم افزار اصفهان تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
بانی مد بانی مد کارمند امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
درسا صنعت تهران مدیر دپارتمان امکان‌سنج مدیریت برنامه ریزی m تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
دلتا کارشناس آمار(تحلیلگر دا تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
ویس بوم Market Researcher it فناوری اطلاعات,آم
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
علی‌بابا مدیر تحقیات بازار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۶
تجارت الکترونیک د کارشناس طرح و برنامه آمار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
لیو Live کارشناس تحقیقات بازار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
فناپ تحلیل گر کسب و کار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
۱