مرکز کار ایران

برسام برسام کارشناس فنی برق الکترونیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
روزبه شکلات روزبه شکلات کارشناس برق الکترونیک البرز نظرآباد تمام وقت
انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
فراگستر الکترونیک فراگستر الکترونیک کارشناس نظارت فنی برق تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
فناوران سپهر ماهان فناوران سپهر ماها برنامه نویس نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
نویان نگین پارسیا کارشناس کنترل کیفی مهندسی پزشکی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
بیمه دی کارشناس تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶
نویان نگین پارسیا کارشناس کنترل کیفی دستگ الکتروتکنیک تهران تمام وقت
انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
۱