مرکز کار ایران

پویا رسانه پویا رسانه مالک محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
بانی مد بانی مد مدیر محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
پروتئین ظفر پروتئین ظفر مدیر فروشگاه مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
گروه صنایع غذایی سولیکو گروه صنایع غذایی سولیکو کارشناس محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸
توزین صدر توزین صدر سرپرست تولید مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
پیروز داده پرداز آریا پیروز داده پرداز آریا مدیر فروش مدیریت فروش و بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
نیکسان سلامت بهبود نیکسان سلامت بهبود سوپروایزر نماینده علمی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
فن آوری پیشرفته جهان فن آوری پیشرفته جهان مدیر محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
فن آوران انیاک رایانه فن آوران انیاک رایانه مدیر محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
داروگستر نخبگان داروگستر نخبگان کارشناس تامین کالا بازاریابی فروش تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
فوبورو فوبورو کارشناس توسعه دهنده کسب و کار کارشناس بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸
پارس نیکان دماوند پارس نیکان دماوند سرپرست فروش مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸
شبکه گستران آریا           سامانه شبکه گستران آریا سامانه مدیر محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸
دایور دایور مدیر محصول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
تابان تابلو تابان تابلو کارشناس طراحی تابلوهای برق صنعتی الکترونیک تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۸
زرین جم مارینا زرین جم مارینا کارشناس برنامه ریزی تولید مدیریت مرکزی ساوه تمام وقت
انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸
جاده جاده کارشناس محصول مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
دفتر شما دفتر شما کارشناس فروش و پشتیبانی فروش و بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
سحاب پرداز سحاب پرداز مدیر محصول نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸
مهندسی و ایمنی          شبکه دژپاد مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد مدیر توسعه بازار مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
گروه الرافدین گروه الرافدین کارشناس لجستیک مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
رنگ باژاک رنگ باژاک مسئول خرید مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفیرصلح و فناوری سفیرصلح و فناوری مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
علی‌بابا علی‌بابا مدیریت محصول بازاریابی فروش تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸
جهان تیوا آرا مسئول فنی شیمی,کاردان فنی شیمی,مهندسی شیمی اصفهان تمام وقت
انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
تولید مواد شیمیایی ایران کارشناس آزمایشگاه شیمی اصفهان تمام وقت
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
۱
logo-samandehi