مرکز کار ایران

محمدرضا اسلامی محمدرضا اسلامی مهندسی کامپیوتر تهران پروژه ای
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
احمدرضا دمستانی احمدرضا دمستانی مدیریت و مشاور مدریت حسابداری کامپیوتر تهران
انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
فاطمه صفدری فاطمه صفدری فناوری اطلاعاتIT فردیس
علی فخری علی فخری مهندس نرم افزار و برنامه نویس کامپیوتر - نرم افزار تهران
۱
logo-samandehi