مرکز کار ایران

سیدمحمدرضا صندید سیدمحمدر صندید عکاس و فیلمبردار عکاسی تهران پروژه ای
زینب ناصری زینب ناصری طراحی نقش پارچه تهران _ اتوبان ار تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
زهرا ریاحی زهرا ریاحی مهندسی تکنولوژی نرم تهران لویزان تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
Majid Tavakoli Majid Tavakoli گرافیک تهران، گیشا، جواد تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
حسین اقبال حسین اقبال علوم تجربی تهران - جیحون
Mohammad Rezaiee Mohammad Rezaiee ریاضی و فیزیک خیابان آزادی خیاب
شراره عزیزوند شراره عزیزوند طراحی صنعتی خیابان استاد حسن
۱