مرکز کار ایران

سیده  زهرا حسینی سیده زه حسینی IT (فناوری اطلاعات) میدان هفت تیر خیا تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
شیما سلطانی شیما سلطانی مدیریت دولتی آزادی تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
صمد حسنوند صمد حسنوند GIS/RS پیروزی، بلوار نیک تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
حمیده آزادی حمیده آزادی محیط زیست کرج- گوهردشت- خیا نیمه وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
رامین خوشقدم رامین خوشقدم بازاریابی تهران صادقیه تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مهران عباسی مهران عباسی آمار اتوبان محلاتی(آه تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
پرستو دادپرور پرستو دادپرور گرافیک تهرانپارس خیابان
سید مرتضی طباطبایی سید مرتضی طب حسابداری افسریه بین15متری
سید مرتضی طباطبایی سید مرتضی طب حسابداری افسریه بین 15متری
سعیده سامی سعیده سامی مدیریت برنامه ریزی ( تهران - سید خندان
اکرم شیخ اکرم شیخ ریاضی قم - 20 متری مطهر
مهدی جوانشیر آزاد مهدی جوانشیر مهندسی عمران تهران ابتدای جاده
سید مهدی ریخته گرزاده سید مهدی ریخ اقتصاد اصفهان خ 22 بهمن
فتانه محسنی فتانه محسنی حسابداری سعادت آباد
بهزاد حاجت پور بهزاد حاجت پور مدیریت-بازرگانی تهران
Kiarash Khaleghparast Kiarash Khaleghp مدیریت-صنعتی کرج
 مهندسی-مدیریت-اجرایی تهران
arash.mohseni96@gmail.com arash.mo مهندسی-صنایع تهران
۱