مرکز کار ایران

احسان نعیمی راد احسان نعیمی را آموزش زبان انگلیسی آبادان تمام وقت
انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸
مهدی کیمیایی مهدی کیمیایی عمران تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
سعید فیاض سعید فیاض آمارشناس برنامه ریزی مهندسی صنایع - سیستم تهران تمام وقت
فاطمه صفدری فاطمه صفدری فناوری اطلاعاتIT فردیس
علی فخری علی فخری مهندس نرم افزار و برنام کامپیوتر - نرم افزار تهران
۱