کاریابی

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید شرایط را برای هدایت درست منابع اشتغالزایی


مدنظر قرار دهد.

محمد بیرانوندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال را باید ازسرگیری

پروژه‌های عمرانی که دولت همچنان به عنوان متولی آنهاست، دانست.

وی ادامه داد: پروژه‌های مختلفی در لرستان در دست احداث است که مطمئنا آغاز عملیات اجرایی آنها شرایط را برای

ایجاد اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی مهیا می‌کند.

بیرانوندی اضافه کرد: براساس نمونه بارز این پروژه‌ها را باید سد بختیاری دانست که برای افتتاخ آن تلاش‌های فراوانی

توسط نمایندگان خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، به نحوی که این پروژه می‌تواند زمینه را برای ایجاد

اشتغال ۳ تا ۱۱ هزار نفر مهیا کند و افراد می‌توانند در مدت زمان بین ۵ تا ۷ سال در آن مشغول به کار شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این راستا برای شکل‌گیری دوباره این پروژه بسیار مهم

تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است و امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط را برای آغاز عملیات اجرایی پروژه مهیا شود.

وی افزود: از سوی دیگر چندین طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد که نمونه بارز آن نیروگاه خرم‌آباد است که تاکنون

تلاش زیادی برای تأمین اعتبار موردنیاز این پروژه انجام شده و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک بار دیگر این طرح وارد

مدار تولید شود.

بیرانوندی یادآور شد: دولت تسهیلات را جهت ایجاد اشتغال به افراد متقاضی پرداخت می‌کند ضمن اینکه  ارائه این

تسهیلات فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال است اما باید شرایط برای هدایت درست این منابع مدنظر قرار گیرد

تا شاهد تبدیل آنها به کار شویم.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: البته تأیید طرح‌های ارائه شده متناسب با پتانسیل هر منطقه

باشد نه اینکه این اعتبارات به صورت پراکنده به این افراد پرداخت شود. انتظار می‌رود که تسهیلات ارائه شده دولت

به صورت مناسبی هدایت شوند تا شاهد اشتغالزایی برای افراد جویای کار باشیم.

کاریابی,استخدام مدیر رستوران,استخدام منشی مطب,استخدام برنامه نویس,استخدام طراح وب سایت