علی خدایی از نشست اعضای کارگری شورای عالی کار با فراکسیون کارگری مجلس و جلب حمایت نمایندگان خبر داد.


علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در تماس با خبرنگار ایلنا، از نشست اعضای کارگری شورای عالی کار با نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس خبر داد.


وی گفت: صبح امروز دیداری با نمایندگانِ عضو فراکسیون کارگری مجلس داشتیم و آنها قول دادند که اقدامات لازم را برای الزام دولت به ترمیم دستمزد انجام دهند.


به گفته خدایی، مقرر شده فراکسیون کارگری مجلس جلسات بیشتری را با کارگران و شرکای اجتماعی آنها با محوریت ترمیم مزد برگزار کند و در آن راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد.


خدایی افزود: نمایندگان فراکسیون کارگری، حامی ترمیم دستمزد هستند و از خواسته‌ی کارگران حمایت می‌کنند.


از قرار معلوم، نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، علیرغم دعوت قبلی، در نشست امروز فراکسیون کارگری حاضر نشدند.