به دنبال معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان تامین اجتماعی به دفاع تمام قد از رسیدن این عضو هیات‌امنای سازمان به کرسی وزارت می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که نمایندگان مجلس معتقدند محمد شریعتمداری راه دشواری برای گرفتن رای اعتماد مجلس و رسیدن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، سازمان تامین اجتماعی به دفاع تمام قد و بی پرده از رسیدن این عضو هیات‌امنای سازمان به کرسی وزارت می‌پردازد.


همزمان با قرائت نامه معرفی محمدشریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار رو رفاه اجتماعی در مجلس، نمایندگان به نشانه مخالفت « دو»  را فریاد زدند و بعد از آن نیز برخی نمایندگان مجلس از فضای منفی مجلس در قبال رای اعتماد به شریعتمداری خبر دادند.


در این مورد مجید ناصری‌نژاد، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: خیلی بعید است که مجلس زیر بار رای دادن به محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود.


به گفته این نماینده مجلس معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام عجیبی بود که از ناحیه دولت شاهد بودیم و این کار با هیچ محاسبه‌ای جور درنمی‌آمد.


علی اسدی‌کرم، نماینده مردم شهر بابک  هم می‌گوید: در میان وزرای پیشنهادی محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار راه سخت‌تری را برای کسب رأی اعتماد از مجلس نسبت به دیگر وزرای پیشنهادی (وزرای پیشنهادی اقتصاد، راه و صنعت) دارد.


در روزهایی که نمایندگان مجلس در انتظار برنامه‌های جدی از سوی شریعتمداری هستند تامین اجتماعی با تمام توان دفاع از تصدی او بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار قرار داده است و می‌کوشد تا کرسی وزارت کار به عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی برسد.


در نخستین واکنش پیش از معرفی شریعتمداری، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست شورای معاونین، از انتخاب احتمالی دکتر محمد شریعتمداری عضو هیأت امنای این سازمان به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقبال  و اعلام کرد که از این تصمیم  حمایت بی قید و شرط خواهد داشت.