عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از جامعه کارفرمایی برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد، عدم همراهی گروه کارفرمایی با افزایش دستمزد را مبتنی بر اصل تضاد منافع عنوان کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در نامه ای سرگشاده به رئیس انجمن صفنی کارفرمایان به شرح زیر، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر منتفی شدن افزایش دستمزد از سوی نمایندگان کارفرمایان، انتقاد کرد.


ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایان ایران


جناب آقای عطاردیان


با سلام


همانگونه که مستحضرید وقطعا اطلاع دارید مناسبات بازار کار به صورت سه جانبه تعیین می‌شود و این رفتار سه جانبه تابع اصولی‌است که اولین انتظار در این مناسبات رعایت رفتار حرفه‌ای است؛ چه گروه حضرتعالی به عنوان کارفرمایان و چه ما به عنوان کارگران مجازید و مجازیم در قالب قانون و یا حتی اعتراض به قانون خواهان تغییر در شرایط خود باشیم. عدم همراهی فعلی شما و گروهتان با افزایش دستمزد را هر چند منطقی و علمی و مبتنی بر رفتار دوستانه نمی‌بینم اما از منظر مناسبات وجایگاهها، آن‌ را حرفه‌ای و مبتنی بر اصل تضاد منافع می‌دانم.


تکرار مواردی از قبیل اعلام یکجانبه منتفی بودن افزایش دستمزد کارگران در رسانه‌ها آنهم در شرایطی که هنوز علیرغم اصرار ما در جلسات، هیچگونه تصمیمی در تایید یا رد آن صورت نگرفته، همچنین اعلام این نکته که در جلسات از دولت خواسته‌ایم که به کارگران سبد کالا بدهند، آنهم در شرایطی که نمایندگان قانونی کارگران بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند وخواهان افزایش دستمزد هستند و نکات بی‌شمار دیگر که به علت سرگشاده بودن نامه از ذکر آنها خودداری می‌کنم، مواردیست که می‌تواند موجبات رفتار متقابل را فراهم آورده و به شکاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان شدت داده و بیش از پیش منجر به از بین رفتن اندک همکاری موجود شود.


در پایان اعلام می‌دارم که اینجانب از نوشتن این نامه هیچگونه هدفی جز اطمینان از اطلاع حضرتعالی واعضای محترم هیأت مدیره آن کانون از این رفتارها نداشته و اعتقاد دارم شما مختارید در صورتیکه این روش انتخاب شماست به آن ادامه دهید. صلاح مملکت خویش خسروان دانند.