به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست شورای عالی کار فردا صبح با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران و همچنین اصلاح آئین دادرسی به عنوان موضوعات اصلی برگزار می‌شود.


در این نشست علیرغم آنکه نمایندگان کارگری از تیر ماه سال گذشته درخواست بازنگری در مزد 97 را با توجه به تکانه‌های قیمتی و کاهش قدرید خرید کارگران داده بودند این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است.


علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با تائید برگزاری این نشست گفت: موضوع تخلفات خیریه نذر اشتغال و کوتاهی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و اداره کل استان اصفهان در برخورد با تخلفات این خیریه از مواردی است که گروه‌های کارگری در نظر دارند در این جلسه مطرح کنند.


پیش از این فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود: علی رغم اصرار و درخواست های مکرر جامعه کارگری از وزارت کار به عنوان ریاست شورای عالی کار برای تشکیل این شورا تا این لحظه وزارت کار با بی‌توجهی از کنار این درخواست‌ها گذشته است.


وی تاکید کرد: وزارت کار می داند که پیش از آن که تعیین تکلیفی برای مزد ۹۷ نشود و برای بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمد، فاصله عمیقی که بیش از پیش بین دستمزد و هزینه معیشت ایجاد شد چاره اندیشی نشود، ورود به مباحث دستمزد ۹۸ بلاموضوع خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار می‌خواهد با زمان کشی  تشکیل نشست شورای عالی کار را به زمان بررسی مبل ۹۸ بازدید کند گفت متاسفانه با این زمان کشی ها و وقت خریدن ها می‌خواهند مذاکرات درباره کاهش قدرت خرید کارگران را تا مذاکرات مزدی سال آینده بکشانند و بلاموضوع کنند اما بدون به نتیجه رسیدن این مساله ورود به مباحث دستمزد ۹۸ باطل است و بهتر است که حتی برای دستمزد ۹۸ هم شورای عالی کار تشکیل نشود و خودشان بنشینند و حقوقی برای کارگران تعیین کنند.
این نماینده کارگری با انتقاد از عدم اجرای قانون و سه جانبه گرایی از سوی وزیر کار گفت: سه جانبه‌گرایی در حالی مورد بی‌توجهی قرار گرفته که ایران عضو هیئت رئیسه ILO است؛ چطور ممکن است که ایران عضو ILO باشد اما مقاوله‌نامه های ابتدایی آن را اجرایی نکند و اعتقادی به سه جانبه گرایی نداشته باشد.
این نماینده کارگری تاکید کرد: قانون به صراحت می‌گوید که شورای عالی کار حداقل هر ماه یکبار باید تشکیل جلسه دهد، حالا ۱۰ ماه از سال می گذرد و ما عملا ۳ جلسه داشتیم.