علی خدایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در جلسه امروز شورای عالی کار با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به موضوع افزایش حق مسکن کارگران پرداخته شد.
وی افزود: با توجه به اینکه توافق بر سر میزان افزایش حق مسکن صورت نگرفت مقرر شد فردا(دوشنبه) جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.
خدایی افزود: همچنین هفته آینده جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می شود تا در آن بار دیگر بحث میزان افزایش حق مسکن کارگران بررسی شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: یکی دیگر از مباحث جلسه امروز شورای عالی کار، اصلاح آیین دادرسی بود که مقرر شد، دادخواست های کارگران و روند رسیدگی به آن از این به بعد به صورت الکترونیک انجام می شود.
به گزارش ایرنا، جلسه های شورای عالی کار براساس قانون باید ماهانه و به طور منظم برگزار شود و اگر سه نفر از اعضای شورا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده داشته باشند، این جلسه می تواند در ماه بیش از یکبار برگزار شود.
از زمان تصدی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون چهار جلسه شورای عالی کار برگزار شده است که وزیر در جلسه 22 آبان ماه امسال شرکت کرد.