با توجه به برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، مقرر شده است دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران با شعار اشتغال، کاریابی داخلی و خارجی و حمایت از مشاغل داخلی نیز از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه 1398 در محل مذکور برگزار گردد.


لازم به ذکر است که برای حضور در نمایشگاه دو سطح غرفه شامل غرفه های استاندارد و غرفه های ویژه  در نظر گرفته شده که برای هر کدام از این دسته غرفه ها، 20 درصد تخفیف برای هر یک از کاریابی ها در نظر گرفته شده است. همچنین برای حمایت از کاریابی ها اطلاع رسانی حضور به نحو شایسته ای به انجام خواهد رسید.


ضمناً موسسه مشاوره شغلی و کاریابی مرکز کار ایران به عنوان مجری این نمایشگاه با نشانی اینترنتی www.iranjobex.com پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.