زنان شاغل در وزارت خارجه آمریکا نگران‌ هستند که دستمزدشان از مردان در مشاغل یکسان کمتر باشد.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا، زنان شاغل در وزارت خارجه آمریکا نگران‌ هستند که دستمزدشان از مردان در مشاغل یکسان کمتر باشد. این نگرانی در پی برنامه‌ای تشویقی شکل گرفته که در آمریکا اجرایی شده و منتقدان آن معتقدند که به افزایش شکاف میان دستمزد زنان و مردان دامن می‌زند.


در چارچوب این برنامه، افرادی که در مشاغل با دستمزد بالا فعالیت دارند تشویق می‌شوند در ادارات دولتی مشغول به کار شوند و در نتیجه آن کسانی که به‌تازگی وارد مشاغل دولتی شده‌اند، افزایش حقوق فراوانی پیدا می‌کنند.


متخصصان متمرکز بر حوزه دستمزدها در زمینه جنسیت معتقدند که این سیاست به‌خودی خود ارزشمند است، اما در نهایت سبب می‌شود مردان نسبت به همکاران زن هم‌رتبه‌شان حقوق بیشتری بگیرند.


«جنا بن-یهودا»، بنیانگذار شبکه سیاست خارجی زنان و کارمند پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، گفت: «نشانه‌های آشکاری وجود دارد که این قانون به شکاف میان دستمزد زنان و مردان دامن می‌زند.»


یک کارمند زن وزارت خارجه که نخواست نامی از او برده شود گفت: «براساس این قانون، فرد نه‌تنها حقوقش افزایش پیدا می‌کند بلکه رتبه کاری‌اش نیز بالا می‌رود.»