سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: پروژه‌های سازمان تامین اجتماعی باید در رعایت ایمنی محیط کار و مقررات ملی ساختمان الگو باشند.


به گزارش ایلنا، محمدحسن زدا با اشاره به رعایت ایمنی به عنوان یک اصل اساسی در حوزه فنی و مهندسی اظهار داشت: ایمنی صرفا برای جسم نیست و ایمنی روح را نیز باید در دستور کار داشت و به آن توجه ویژه کرد.

زدا افزود: بخش مهندسی تاثیر قابل توجهی بر خدمات و فعالیت‌های این سازمان دارد.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش داشتن۴۲ میلیون بیمه شده، ۷۲هزار نیروی انسانی، بیش از هزار واحد بیمه‌ای و حدود ۵۰۰ مرکز درمانی فعالیت گسترده‌ای دارد، گفت: جایگاه این سازمان در اقتصاد ایران، مسائل اجتماعی و اداری بی‌نظیر است.

زدا با اشاره به اینکه وسایل ارتباطی جدید باعث آگاهی روزافزون مردم شده است، گفت: چنانچه با تکنولوژی‌های جدید همگام نباشیم، دچار خسارت خواهیم شد.

وی به رعایت اخلاق حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: مراعات اخلاق اداری نیز در تصمیماتی که آثار بلندمدت دارد، الزامی است.

زدا با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی باید همچنان با سرعت طی شوند، گفت: پروژه‌های عمرانی این سازمان باید در کوتاهترین زمان و باکیفیت و قیمت تمام‌شده مناسب، اجرا شوند.