رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه آمار ارائه شده از وضعیت اشتغال بانوان رضایت بخش نیست گفت:‌ بهره‌وری، تضمین‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌آید.


به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه پهلوانی در همایش ملی «زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی» با تشریح نقش زنان در خانواده و در جامعه اظهار داشت: زن، کلیدی‌ترین عنصر در پیشبرد بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی است.


رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این بند بر محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد تاکید شده که یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید، چرا که این موضوع را به درستی نشان می‌دهد که بهره‌وری، تضمین‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌آید. این در حالی است که آمارهای سازمان بهره‌وری آسیایی نشان می دهد، توجه کافی به موضوع بهره‌وری در کشورمان نشده است.


وی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده در حوزه اشتغال زنان در کشور هم رضایت‌بخش نیست، خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به صورت مناسب در اشتغال زنان مطابق با آنچه در اقتصاد مقاومتی لحاظ شده، صورت نگرفته است.

نقش زنان در ارتقای بهره‌وری خانه و جامعه


رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه تاکید کرد: اگر به دنبال پیشبرد اصولی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم، باید نقش زنان را در کل اقتصاد به درستی تعریف کرده، اشتغالزایی برای بانوان باید متناسب با ظرفیت‌های این قشر از جامعه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی بوده و همه این تصمیمات مبتنی بر بهره‌وری باشد. چرا که زن در جامعه به عنوان نیروی کار در اقتصاد کشور و هم به عنوان یک بانو در خانه می‌تواند نقش موثری در پیشبرد بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی داشته باشد.


پهلوانی در ادامه با تشریح جایگاه و نقش‌های مختلف زنان در سطوح مختلف گفت: با توجه به نقش پررنگی که بانوان در مدیریت خانه و خانواده در کنار دیگر وظایف خود از جمله تربیت فرزندان و آینده جامعه دارند، می‌توانند نقش کلیدی در مدیریت مصرف و هزینه‌ها داشته باشند که تاثیر جدی در  بهره‌وری در خانواده خواهد داشت.


وی با اشاره به نقش اجتماعی زنان در جامعه نیز تصریح کرد: تجربه نشان داده است بانوانی که مسئولیت‌های مدیریتی بر عهده دارند، در برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها نیز موفق‌تر و اثربخش‌تر بوده‌اند. بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حرکت بهره‌وری کشور توجه ویژه‌ به نقش و جایگاه زنان ضرورت دارد.