انستیتو حقوق بشر آلمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارگران مهاجر به این کشور به شدت مورد استثمار قرار می‌گیرند.


به گزارش ایلنا به نقل از دویچه وله، انستیتو حقوق بشر آلمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارگران مهاجر به این کشور به شدت مورد استثمار قرار می‌گیرند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که به استثمار کشیدن کارگران توسط کارفرمایان بیشتر از گذشته است؛ چراکه آنها بدون برخورداری از بیمه اجتماعی، قرارداد کار و برای ساعتی ۲ تا ۳ یورو دستمزد کار می‌کنند.

بر اساس ارزیابی انستیتو حقوق بشر آلمان، این کارگران در صنایع ساختمانی، گوشت و مشاغل پرستاری و کشاورزی مشغول به کار هستند.

پیرامون این اطلاعیه دویچه وله گزارشی از نگرانی‌های کارگران مهاجر که اکثرا اعراب اهل سوریه هستند، تهیه کرده است. نویسنده این گزارش تاکید کرده است که سوری‌ها بیشتر توسط کارفرمایان اهل کشورهای عربی استثمار می‌شوند.

در واقع آنها بیشتر از اینکه توسط کارفرمایان آلمانی استثمار شوند توسط هموطنان و هم زبانان خود استثمار می‌شوند؛ کارفرمایانی که به هموطنان خود به چشم کارگران ارزان قیمت بی‌حقوق نگاه می‌کنند.

عماد یکی از این کارگران به دویچه وله گفته است که برای یک شرکت نظافت ساختمانی کار می‌کند. عماد اهل سوریه است و با یک کارفرمای عرب طرف است.

کارفرما او را مکلف کرده است که تا روزی ۲۰ اتاق را نظافت نکند حق تعطیل کردن کار خود را ندارد. عماد نه بیمه اجتماعی دارد و نه قرار داد کار. کارفرما ابتدا ۲۰ روز از او کار کشید اما یک یورو هم از این بابت به او پرداخت نکرد.

حتی وقتی عماد از او خواست که با وی قراردادی منعقد کند زیر بار نرفت و گفت: «کار دیگری در شرکت به تو می‌دهم.»

کارفرما در شرایطی عماد و دیگر کارگران را به استثمار می‌کشد که نظام حقوق کار آلمان از این کارگران حمایت حداقلی می‌کند. اگر آنها به واسطه مراجعه به اداره کار محل کاری پیدا کرده باشند به آنها کارت مالیات می‌دهند تا از محل مالیاتی که می‌پردازند تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند.

اما اداره کار همیشه هم واسطه ارتباطِ کارگر و کارفرما نیست؛ بسیاری از کارفرمایان عرب از طریق فیسبوک آگهی استخدام خود را  منتشر می‌کنند؛ چراکه مایل نیستند ادارات کار در جریان تخلفات آنها قرار بگیرند.

کارگرانی که از طریق فیسبوک استخدام شده‌اند به دویچه وله می‌گویند که کارفرمایانشان مرتب در فیسبوک تغییر هویت می‌دهند تا اداره کار نتواند رد اقدامات مخرب آنها را بگیرند.