مرکز کار ایران

برچسب ها
برچسب: فرصت شغلی
می توان بیش از ۹۳۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد...
کد خبر: ۱۳۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


امنیت شغلی به عنوان سه ضلع مطالبات جامعه کارگری از...
کد خبر: ۱۳۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


بخش را تشکیل می دهند وی نبود امنیت شغلی را... امنیت شغلی این کارگران با اجرایی شدن این آیین نامه...
کد خبر: ۱۳۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


کد خبر: ۱۳۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را...
کد خبر: ۱۳۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴


کد خبر: ۱۳۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴


مطلق وجود نداشته باشد زیرا آنها که اصلا شغلی ندارند...
کد خبر: ۱۳۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


را سانسور و از ایجاد ۳۰۴هزار فرصت شغلی علیرغم افزایش... هزار فرصت شغلی جدید خبر داده است این رقم بیشترین...
کد خبر: ۱۳۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


کد خبر: ۱۳۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


کد خبر: ۱۳۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


کد خبر: ۱۳۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


کد خبر: ۱۳۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


ایسنا علیرضا دلیری در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه... هزار فرصت شغلی نیز به وسیله آن ها ایجاد شده...
کد خبر: ۱۳۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


کد خبر: ۱۳۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


کد خبر: ۱۳۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


کد خبر: ۱۳۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


کد خبر: ۱۳۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


کد خبر: ۱۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


کد خبر: ۱۳۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


کد خبر: ۱۳۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳