مرکز کار ایران

برچسب ها
برچسب: فرصت شغلی
کد خبر: ۱۳۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


شغلی فارغ التحصیلان مهندسی انتقاد کرد حسین معماریان رئیس کرسی...
کد خبر: ۱۳۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


مبتنی بر تفاوت های منطقه ای شغلی را در راستای...
کد خبر: ۱۳۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


کد خبر: ۱۳۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کد خبر: ۱۳۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کد خبر: ۱۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کد خبر: ۱۳۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


کد خبر: ۱۳۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


کد خبر: ۱۳۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


کد خبر: ۱۳۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


کد خبر: ۱۳۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


این اساس فراهم کردن فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان جویای...
کد خبر: ۱۳۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای جوانان جویای کار...
کد خبر: ۱۳۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


کد خبر: ۱۳۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


در بخش اشتغال ناقص نیز ایجاد ۲۳۹هزار و ۱۴۲ فرصت... شغلی جدید را در بازه زمانی مذکور شاهد بوده ایم...
کد خبر: ۱۳۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


کد خبر: ۱۳۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


این اساس فراهم کردن فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان جویای...
کد خبر: ۱۳۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


کد خبر: ۱۳۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


در بخش اشتغال ناقص نیز ایجاد ۲۳۹هزار و ۱۴۲ فرصت... شغلی جدید را در بازه زمانی مذکور شاهد بوده ایم...
کد خبر: ۱۳۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


کد خبر: ۱۳۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳